18 maja 2021

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – co to jest?

Spółdzielcze prawo do lokalu nie może być mylone ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.  Powstaje ono poprzez zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) z członkiem spółdzielni mieszkaniowej . Członek jest zobowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego i do regulowania opłat zgodnie z umową i statutem spółdzielni.

Spółdzielcze prawo do lokalu jest:

  • niezbywalne
  • nie podlega dziedziczeniu 
  • nie podlega egzekucji 
  • jednopodmiotowe tj. może przysługiwać jednej osobie bądź małżeństwu

Lokal bez zgody spółdzielni może zostać wynajęty lub oddać oddany w bezpłatne używanie. Ważne – jeżeli to generuje wyższe opłaty członek spółdzielni jest zobowiązany zgłosić ten fakt do spółdzielni (np. w mieszkaniu będzie mieszkać więcej osób niż dotychczas).

Spółdzielcze prawo do lokalu wygasa:

  • z chwilą ustania członkostwa
  • w wyniku podjętej uchwały przez spółdzielnię np. gdy lokator w rażący sposób wykracza przeciwko porządkowi domowemu, zalega z opłatami przez okres 6 miesięcy

Ważne ! Na pisemne żądanie członka spółdzielni któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do przeniesienia własności lokalu pod warunkiem dokonania spłaty przypadającej na ten lokal związanej z budową.

Koszt notariusza pokrywa członek spółdzielni : wynagrodzenie jak i koszty sądowe.

W przypadku lokali mieszkalnych w domach o specjalnym przeznaczeniu (starości czy dla inwalidów) statut spółdzielni może przewidywać ograniczenia możliwości przeniesienia własności lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *