3 sierpnia 2020

Nowa forma umowy najmu lokalu – najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny został wprowadzony do Ustawy o ochronie praw lokatorów w lipcu tego roku Ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W wielkim skrócie chodzi o regulacje dotyczące kwalifikowania i przekazywania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Ustawa te wprowadziła jednak istotne zmiany w ramach wolnorynkowych umów najmu – powołała do życia tzw. najem instytucjonalny. Spróbuję przybliżyć temat nowej formy najmu w ramach właśnie najmu wolnorynkowego, osoby zainteresowane najmem nieruchomości od Krajowego Zasobu Nieruchomości (najem z opcją lub bez opcji) odsyłam do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Definicja art 19f ust. 1 Ustawy o oOchr. Praw lokatorów:

Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali

Zatem odbiorcą są m.im. osoby  prowadzące działalność w zakresie wynajmowania lokali – dotyczy to również sytuacji gdy osoba ta nie ma otwartej działalności gospodarczej, ale z racji na fakt, że prowadzony wynajem spełnia przesłanki charakterystyczne dla prowadzenia działalności tj. wynajmuje kilka nieruchomości (przy czym nie ma definicji co oznacza „kilka”).

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta jedynie na czas oznaczony  (z wyłączeniem zapisu Kodeksu Cywilnego o możliwości przedłużenia umowy najmu po upływie 10lat na czas nieoznaczony). Dla ważności umowa najmu instytucjonalnego powinna być zawarta wyłącznie w formie pisemnej.

Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego może być uzależnione od wpłaty kaucji nieprzekraczającej równowartości trzech miesięcy najmu. Na zwrot kaucji po rozwiązaniu umowy najmu wynajmujący ma miesiąc czasu.

Załączniki do umowy najmu instytucjonalnego – w przeciwieństwie do umowy okazjonalnego mamy właściwie wymagany jeden załącznik tj. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Czyli możliwa jest obecnie eksmisja na bruk. 

Zmienił się również sposób naliczania taksy notarialnej za sporządzenie powyższego oświadczenia – ma wynosić nie więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1m2 mieszkania na wynajem w Krajowym Zasobie Nieruchomości określona dla miast stołecznego Warszawa. Do momentu wejścia w życie Ustawy o KNZ nie było wiadomo jak właściwie naliczać tą opłatę, nadal nie ma rozporządzenia w tej sprawie. Sposób naliczania tej opłaty odnosi się również do najmu okazjonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *