biuro@drabiknieruchomosci.pl
+48 661 110 200

Kategoria: Prawo

Podstawowe informacje dotyczące ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są rejestrami stanu prawnego nieruchomości, w których dokonuje się wpisów różnorodnych informacji dotyczących nieruchomości. Jednym z podstawowych zadań ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Księgi wieczyste prowadzone są na podstawie Ustawy o księgach wieczystych […]

Czytaj dalej

Nowa forma umowy najmu lokalu – najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny został wprowadzony do Ustawy o ochronie praw lokatorów w lipcu tego roku Ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W wielkim skrócie chodzi o regulacje dotyczące kwalifikowania i przekazywania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Ustawa te wprowadziła jednak istotne zmiany w ramach wolnorynkowych umów najmu – powołała do życia tzw. […]

Czytaj dalej

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, zawarta na czas oznaczony – maksymalnie 10lat. Najemcą lokalu mieszkalnego może być wyłącznie osoba fizyczna. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie  umów najmu jest ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności przepisy […]

Czytaj dalej

Wypowiedzenie Umowy Najmu

Rozpoczynając tematykę umów najmu należy rozróżnić najem lokali mieszkalnych, do którego odnoszą się przede wszystkim zapisy Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz lokali użytkowych, do których stosowane są zapisy Kodeksu cywilnego (ogólnie do najmu – dział Najem, szczegółowo – dział Najem Lokali). Terminy i możliwości wypowiedzenia umów najmu nastręczają wiele problemów. Należy pamiętać, że niezgodny […]

Czytaj dalej

Istotnie zmiany w zawodzie Pośredników od 01.09.2017r.

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami według obowiązujących od września 2017r  zmian w Ustawie o Gospodarce  Nieruchomościami 1 września 2017r. weszły w życie istotne zmiany w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami dotyczące m.in. zawodu pośrednika. Zanim jednak zostaną omówione aktualne zmiany, spójrzmy jak definiowano zawód pośrednika przed 2014r., czyli przed wejściem w życie tzw. „ustawy deregulacyjnej”. Otóż jeszcze […]

Czytaj dalej

Co to jest nieruchomość?

Według art. 46 Kodeksu Cywilnego Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Definicja ta została częściowo powielona w Ustawie o gospodarce nieruchomościami  w art. 4 pkt 1, według którego przez […]

Czytaj dalej