biuro@drabiknieruchomosci.pl
+48 661 110 200

Podstawowe informacje dotyczące ksiąg wieczystych


Nie można się zasłaniać nieznajomością wpisów w księdze wieczystej lub wniosków na podstawie których zamieszczono wzmiankę – zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych.


Natomiast akta księgi wieczystej może przeglądać jedynie osoba posiadająca interes prawny lub notariusz.

Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych

 1. zasada wpisu
 2. zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
 3. zasada domnieniań związanych z wpisem
 4. zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej
 5. zasada mocy wstecznej wpisu 

Zasada wpisu oznaczałaby, że każdy wpis w księdze jest odzwierciedleniem rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości, co jest w praktyce obrotu nieruchomościami często nie jest spełnione.

Zasadę konstytuwności wpisu (czyli wpis jest niezbędną przesłanką zmiany stanu prawnego) stosuje się m.in w poniższych przypadkach:

 1. ustanowienie odrębnej własności lokali
 2. ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
 3. ustanowienie hipoteki
 4. przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli zostało wpisane do księgi wieczystej

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych 

Temat bardzo obszerny, który omówię w kolejnym wpisie. W bardzo dużym skrócie:

w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą nieuprawioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Nabycie odpłatne (czyli nie dotyczy np. umowy darowizny), w dobrej wierze od osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest objęte ochronę rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Rękojmia nie działa przeciwko:

 1. prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu
 2. prawu dożywocia
 3. służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej
 4. służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia
 5. służebnościom przesyłu.
Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz